Zgodnie z ustawą informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies, które ulepszają korzystanie z naszej strony - więcej...Akceptuję, nie pokazuj więcej.

MISJA

W naszym przedszkolu najważniejsze jest dziecko, jego zainteresowania, potrzeby, zdolności i możliwości. Główne cele, które pragniemy osiągnąć w pracy z dziećmi:

  • zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w optymalnych warunkach do prawidłowego rozwoju.
  • kształtować i rozwijać aktywność dziecka wobec siebie i innych ludzi oraz otaczającego świata
  • rozwijać sprawność ruchową
  • współdziałać z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
  • rozwijać sprawność ruchową
  • wspomagać i ukierunkowywać rozwój dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału
  • zapewnić dzieciom wspaniałe przeżycia w czasie zajęć i zabaw , które pozwolą przygotować je do podjęcia nauki w szkole.

Naszą misją jest przygotowanie dziecka do przyszłej roli ucznia, poprzez wspomaganie wielostronnego rozwoju jego intelektu, zdrowia i sprawności fizycznej. Ważne są również dla nas działania zmierzające do wspomagania dziecięcych uzdolnień i talentów.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Działania wychowawcze zmierzają do kształtowania człowieka uczciwego i prawego, szanującego siebie i innych.